Artikel 14

Artikel 14 är Sveriges enda tidning om flykting- och asylfrågor och ges ut av FARR, Flyktinggruppernas Riksråd.

2013 gjorde vi en ny design av tidningen. Målet var att tidningen skulle bli mer engagerande och utåtriktad både genom sitt innehåll men även genom sin form. Vi ville skapa nya visuella möten och representera tidningens ämne med ett bildspråk som frångick det uppenbara och där fokus låg på människorna bakom rubrikerna samt att utmana maktstrukturer i invanda representationer av flyktingar.

Formatet ändrades från A4-storlek till 170 × 240 mm för att göra den mer hanterbar och lätt att bära med sig men även för att förstärka känslan av magasin samt understryka tyngden i tidningens innehåll. Tidningen fick ett tjockare papper för både inlaga och omslag samt tog vi in en PMS-färg, vilken byts ut från nummer till nummer. PMS-färgen är genomgående i hela tidningen för att få innehållet att bli mer visuellt slående. Typsnitten vi använder i tidningen är Salome för rubriker, Goudy Old Style för brödtext och Dakota för ingresser, bildtexter, sidnummer och faktarutor.

Efter re-designen producerade vi tidningen de nästkommande två åren, med allt från layout av artiklar till illustrationer och informationsgrafik. Till varje nummer engagerades en illustratör, konstnär eller dylikt för att ta fram illustrationer till artiklarna i temadelen, vilken ska kännas som en tidning i tidningen, sammanhållen av ämnet och det visuella språket.

 

Kategorier

Grafisk design