Blenda journalistik

Vi fick uppdraget att ta fram en logotyp och grafisk profil till Blenda journalistik, en oberoende journalistbyrå baserad i Malmö. Blenda består av skribenter, fotografer, radiojournalister och redaktörer som publiceras i en rad dagstidningar, magasin och radio.

För att ena de olika disciplinerna som finns representerade hos Blenda-journalisterna under en och samma logotyp valde vi att illustrera "berättande", vilket är en gemensam nämnare för samtliga. Logotypen består av ordet Blenda följt av en textmarkör, vilken positionerar Blendas arbete som något pågående och som sker i nuet.

Webbplatsen ger överskådligt information om Blendas verksamhet samt individuella presentationer av medarbetarna, och ger enkelt möjlighet att kontakta byrån eller en specifik person. Textmarkören kommer här subtilt till liv och blinkar i långsam takt där den ligger högst uppe till vänster.

Till det grafiska konceptet hör också visitkort för Blendas journalister. Dubbelsidiga risotryckta kort i svart på Munken Pure 240 gsm.

Se webbplatsen: www.blendajournalistik.se