Imri Sandström: And Again Shifts / Och Igen Skiften

Till Imri Sandströms utställning "And Again Shifts / Och Igen Skiften" tog vi fram grafisk form till en programfolder som vi även tryckte. Bright Red och Black på Munken Pure 200 gsm, 420 × 297 mm.