Plantparken

Logo och hemsida åt stadsodlingsföreningen Plantparken i Västra Hamnen i Malmö.

Praktikanter: Erik Wikberg och Katarina Olofsdotter

Kategorier

Grafisk design