Sunshine Socialist Cinema: Manual for Enlightenment

Risotryckt och handbunden bok för den socialistiska solcellsdrivna utomhusbion Sunshine Socialist Cinema. En manual för att inspirera till att bygga en egen solcellsbio. Utfallande tryck på 40 sidor, Bright Red och svart på Munken Pure 130 gsm inlaga och 200 gsm omslag. Bunden för hand i en upplaga på 300 exemplar.

Kategorier

Tryck