Portfolio — Webbdesign

För vår webbdesign så är målen att sajterna ska vara enkla att använda, lätta att navigera på och ha en layout som engagerar. Vi arbetar både med olika webbpubliceringsverktyg och ren html-kodning. Se nedan för ett par projekt vi har arbetat med.

Checkpoint Göteborg

Webbdesign, bildredigering, Squarespace

Design av webbplats för Checkpoint Göteborg, ett HIV-preventionsprojekt och anonym drop in-klinik organiserat av RFSL Göteborg och Positiva Gruppen Väst.

Efter önskemål så kan allt innehåll på sajten läsas uppifrån och ner utan att behöva klicka in på undersidor. I toppen av sidan är det tydligt kommunicerat var kliniken ligger och när den är öppen, då det främsta målet är att öka kännedomen i riskgruppen och få dem att testa sig och hålla sig informerade och friska, vilket följs av djupare information om projektet.

Till sidan tog vi fram typsnitt, färgschema och skapade bildmaterialet utifrån bilder tagna av fotografen Elisabeth Ohlson Wallin. Vi förstärkte även kommunikationen för projektet med mejladresser och domänhantering. 

Sajten ligger ute på: www.checkpointgoteborg.org


Euroswede Media

Webbdesign, html- och css-kodning

Webbsajt för kommunikationsbyrån Euroswede Media i Eskilstuna. Vi jobbar ofta som underleverantörer till Euroswede, oftast i form av webbdesign och layout som hjälp vid produktionstoppar.

Då byrån har fler ben att stå på – ljuddesign, grafisk design och webbdesign – var målet att skapa en sajt som på ett enkelt och självklart sätt presenterar de olika sakerna byrån arbetar med på ett överskådligt sätt. Allt innehåll återfinns på en sida med tydliga rubrikindelningar och länkar vidare till exempel och referensmaterial. Ett bildspel i toppen av sidan gör det lätt att ta sig till den kategori som är mest intressant för besökaren.

Sajten ligger ute på: www.euroswedemedia.se